Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru:
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
Email: info@soi.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach